35.040

35.040
35.040 - Набори знаків і кодування інформації
ГОСТ 34.310-95 - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы выработки и проверки электронной цифровой подписи на базеассиметричногокриптографического алгоритма
ГОСТ 34.311-95 - Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования
ГОСТ 15029-69 - Машины вычислительные и системы обработки данных. Представление 7-битного кода на перфоленте. - Взамен ГОСТ 10859-64 в части перфолент
ГОСТ 19768-74 - Машины вычислительные и системы обработки данных. Коды 8-битные для обмена и обработки информации
ГОСТ 20687-75 - Система передачи данных. Коды помехоустойчивые итеративные. Структура кода
ГОСТ 27463-87 - Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов
ГОСТ 27464-87 - Системы обработки информации. Коды 7- и 8-битные, представляемые на перфокартах
ГОСТ 27465-87 - Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение
ГОСТ 27466-87 - Системы обработки информации. Наборы символов в 7- и 8-битных кодах. Методы расширения кодов
ДСТУ 2024-91 - Система обробки інформації. Набір символів української абетки для знакодрукувальних пристроїв. Форма і основні параметри
ДСТУ 2025-91 - Система обробки інформації. Набір символів української абетки для мозаїчного зображення в пристроях ЕОМ. Форма і коди символів
ДСТУ 3144-95 - Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення
ДСТУ 3145-95 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги
ДСТУ 3146-95 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови
ДСТУ 3147-95 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги
ДСТУ 3148-95 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Система електронного обміну документами на постачання продукції. Загальні вимоги
ДСТУ 3356-96 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Порядок присвоєння, реєстрації, перегляду та скасування кодів EAN на продукцію
ДСТУ 3359-96 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрихкодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю
ДСТУ 3396.0-96 - Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення
ДСТУ 3396.1-96 - Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт
ДСТУ 3396.2-97 - Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення
ДСТУ 3470-96 - Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі. — На заміну РСТ УССР 2019-91
ДСТУ 3775-98 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки UCC/EAN-128. Ідентифікатори застосування. Загальні вимоги
ДСТУ 3776-98 - Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Код 128. Вимоги до побудови
ДСТУ 4145-2002 - Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння
ДСТУ 4189-2003 - Інформаційні технології. Метод цифрового кодування напівтонових нерухомих зображень JPEG. Випробування на відповідність (ISO/IEC 10918-2:1995, MOD)
ДСТУ 4190-2003 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-1. Частина 1. Системи. Побудова цифрового потоку. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 11172-1:1993, MOD)
ДСТУ 4191-2003 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-1. Частина 2. Відео. Цифрове кодування рухомих зображень. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 11172-2:1993, MOD)
ДСТУ 4192-2003 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-2. Частина 1. Системи. Побудова цифрового потоку. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 13818-1:2000, MOD)
ДСТУ 4193-2003 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-2. Частина 2. Відео. Цифрове кодування рухомих зображень. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 13818-2:2000, MOD)
ДСТУ 4353-5:2004 - Інформаційні технології. Восьмибитні однобайтні набори кодованих графічних символів. Частина 5. Абетка латинки/кирилиці (ISO/IEC 8859-5:1999, MOD)
ДСТУ 4354-1:2004 - Інформаційні технології. Універсальний мультиоктетний набір кодованих символів (UCS). Частина 1. Архітектура і базова мультилінгвістична плата (ISO/IEC 10646-1:2000, MOD)
ДСТУ 4355:2004 - Інформаційні технології. Процедура реєстрації ESCAPE-послідовностей і наборів кодованих символів (ISO/IEC 2375:2003, MOD)
ДСТУ 4356:2004 - Інформаційні технології. Міжнародне упорядкування і зіставлення рядків. Метод порівняння символьних рядків і опис порядку підгонки загальних шаблонів (ISO/IEC 14651:2001, MOD)
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) - Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96),IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.28-80)
ДСТУ ГОСТ 7.71-2003 (ИСО 6862-96) - Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)
ДСТУ ГОСТ 28147:2009 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования (ГОСТ 28147-89, IDT)
ДСТУ ГОСТ 30819:2003 (ИСО/МЭК 15459-1-99) - Автоматична ідентифікація. Міжнародна унікальна ідентифікація транспортовних одиниць. Загальні положення (ГОСТ 30819-2002 (ИСО/МЭК 15459-1-99), IDT)
ДСТУ ГОСТ 30820:2003 (ИСО/МЭК 15459-2-99) - Автоматична ідентифікація. Міжнародна унікальна ідентифікація транспортовних одиниць. Порядок реєстрації (ГОСТ 30820-2002 (ИСО/МЭК 15459-2-99), IDT)
ДСТУ ГОСТ 30833:2003 (ИСО/МЭК 15418-99) - Автоматична ідентифікація. Ідентифікатори застосування EAN/UCC та ідентифікатори даних FACT. Загальні положення та порядок ведення (ГОСТ 30833-2002 (ИСО/МЭК 15418-99), IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 8790:2003 - Системи оброблення інформації. Символи й умовні позначення для схем конфігурації обчислювальної системи (ГОСТ ИСО 8790-95, IDT)
ДСТУ CWA 14167-3:2008 - Криптографічний модуль для послуг генерування ключів провайдером послуг сертифікації. Профіль захисту CMCKG-PP (CWA 14167-3:2004, IDT)
ДСТУ-П CWA 14172-1:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 1. Загальні положення (CWA 14172-1:2004, IDT) Діє до 2012-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-2:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 2. Послуги та процеси органу сертифікації (CWA 14172-2:2004, IDT) Діє до 2012-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-3:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 3. Надійні системи, що управляють сертифікатами для електронних підписів (CWA 14172-3:2004, IDT) Діє до 2012-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-4:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 4. Застосування для накладання підпису та загальні настанови з перевірки електронного підпису (CWA 14172-4:2004, IDT) Діє до 2013-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-5:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 5. Безпечні засоби створення підпису (CWA 14172-5:2004, IDT) Діє до 2013-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-6:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 6. Засіб створення підписів, що підтримує підписи, крім кваліфікованих (CWA 14172-6:2004, IDT) Діє до 2012-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-7:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 7. Криптографічні модулі, використовувані провайдерами послуг сертифікації для операцій підписування та послуг генерування ключів (CWA 14172-7:2004, IDT) Діє до 2012-01-01
ДСТУ-П CWA 14172-8:2008 - Настанова Європейської Ініціативи стандартизації електронних цифрових підписів з оцінювання відповідності. Частина 8. Послуги та процеси органу штемпелювання часу (CWA 14172-8:2004, IDT) Діє до 2012-01-01
ДСТУ CWA 14355:2009 - Настанови щодо реалізації безпечних засобів створення підписів (CWA 14355:2004, IDT)
ДСТУ CWA 14365-1:2008 - Настанова з використання електронних підписів. Частина 1. Юридичні та технічні аспекти (CWA 14365-1:2004, IDT)
ДСТУ CWA 14365-2:2009 - Настанова щодо використання електронних підписів. Частина 2. Профіль захисту для програмних засобів створення підпису (CWA 14365-2:2004, IDT)
ДСТУ CWA 14590:2009 - Інформаційні технології. Опис мовних здібностей (CWA 14590:2002, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 040:2010 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Міжнародна гармонізація вимог щодо політики для органів сертифікації, що видають сертифікати (ETSI TR 102 040:2005, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 044:2010 - Електронні підписи й інфраструктури (ЕSI). Вимоги до сертифікатів ролей і атрибутів (ETSI TR 102 044:2002, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 458:2010 - Електромагнітні підписи та інфраструктури (ESI). Матриця відповідності між політикою сертифікації федерального мосту органів сертифікації США та європейською політикою посиленого сертифіката (TS 101456) (ETSI TR 102 458:2006, IDT) Чинний з 2012-07-01
ДСТУ ETSI TS 101 733:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Розширені електронні CMS-підписи (CAdES) (ETSI TS 101 733:2008, IDT)
ДСТУ ETSI TS 101 861:2009 - Профіль штемпелювання часу (ETSI TS 101 861:2006, IDT)
ДСТУ ETSI TS 101 862:2009 - Профіль посилених сертифікатів (ETSI TS 101 862:2006, IDT)
ДСТУ ETSI TS 101 903:2009 - Електронні підписи й інфраструктури. Розширені електронні XML-підписи (XAdES) (ETSI TS 101 903:2006, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 023:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Вимоги політики для органів штемпелювання часу (ETSI TS 102 023:2008, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 045:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Політика для розширеної бізнес-моделі (ETSI TS 102 045:2003, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 047:2009 - Міжнародна гармонізація форматів електронних підписів (ETSI TS 102 047:2005, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 176-1:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Алгоритми і параметри безпечних електронних підписів. Частина 1. Геш-функції й асиметричні алгоритми (ETSI TS 102 176-1:2007, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 176-2:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Алгоритми і параметри безпечних електронних підписів. Частина 2. Протоколи безпечних каналів і алгоритми засобів створення підписів (ETSI TS 102 176-2:2005, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 734:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Профілі розширених електронних CMS-підписів, базованих на TS 101 733 (CAdES) (ETSI TS 102 734:2007, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 904:2009 - Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Профілі розширених електронних XML-підписів, базованих на TS 101 903 (XAdES) (ETSI TS 102 904:2007, IDT)
ДСТУ ISO 1831-2001 - Технічні вимоги до друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання (ISO 1831:1980, IDT)
ДСТУ ISO 9160-2003 - Інформаційні технології. Шифрування даних. Вимоги до взаємодії на фізичному рівні (ISO 9160:1988, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 6429:2008 - Інформаційні технології. Функції керування для кодованих наборів символів (ISO/IEC 6429:1992, IDT) — Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 34.301-91 (ИСО 6429-88))
ДСТУ ISO/IEC 6523-1:2008 - Інформаційні технології. Структура ідентифікації організації й частин організацій. Частина 1. Ідентифікація схем ідентифікації організацій (ISO/IEC 6523-1:1998, IDT) — Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 28803-90 (ИСО 6523-84))
ДСТУ ISO/IEC 6523-2:2008 - Інформаційні технології. Структура ідентифікації організації й частин організацій. Частина 2. Реєстрація схем ідентифікації організацій (ISO/IEC 6523-2:1998, IDT) — Вперше (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 28803-90 (ИСО 6523-84))
ДСТУ ISO/IEC 9797-1:2009 - Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 1. Механізми, що використовують блокові шифри (ISO/IEC 9797-1:1999, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 9797-2:2009 - Інформаційні технології. Методи захисту. Коди автентифікації повідомлень (MACs). Частина 2. Механізми, що використовують спеціалізовану геш-функцію (ISO/IEC 9797-2:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 9798-1-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 9798-1:1997, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 9798-3-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Автентифікація суб'єктів. Частина 3. Механізми з використанням методу цифрового підпису (ISO/IEC 9798-3:1998, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 10118-1:2003 - Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 10118-1:2000, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 10118-2:2003 - Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 2. Геш-функції з використанням n-бітового блокового шифру (ISO/IEC 10118-2:2000, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 10118-3:2005 - Інформаційні технології. Методи захисту. Геш-функції. Частина 3. Спеціалізовані геш-функції (ISO/IEC 10118-3:2004, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 10918-1:2003 - Інформаційні технології. Метод цифрового кодування напівтонових нерухомих зображень JPEG. Технічні вимоги та настанови (ISO/IEC 10918-1:1994, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 10918-3:2003 - Інформаційні технології. Метод цифрового кодування напівтонових нерухомих зображень JPEG. Розширення (ISO/IEC 10918-3:1997, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 10918-4:2010 - Інформаційні технології. Метод цифрового кодування напівтонових нерухомих зображень JPEG. Реєстрація профілів JPEG та SPIFF, тегів SPIFF, колірних просторів SPIFF, маркерів АРРn, типів стиснення SPIFF та органів реєстрації (REGAUT) (ISO/IEC 10918-4:1999, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11172-3:2003 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-1. Частина 3. Аудіо. Цифрове кодування звуку. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 11172-3:1993, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11172-4:2009 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MPEG-1. Частина 4. Випробування на відповідність (ISO/IEC 11172-4:1995, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 11172-5:2009 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MREG-1. Частина 5. Моделювання програмного забезпечення (ISO/IEC TR 11172-5:1998, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11179-1:2005 - Інформаційні технології. Реєстри метаданих. Частина 1. Основні положення (ISO/IEC 11179-1:2004, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11179-2:2005 - Інформаційні технології. Реєстри метаданих. Частина 2. Класифікація (ISO/IEC 11179-2:2000, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11179-3:2005 - Інформаційні технології. Реєстри метаданих. Частина 3. Метамодель реєстру та базові атрибути (ISO/IEC 11179-3:2003, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11770-1:2009 - Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 11770-1:1996, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11770-2-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 2. Механізми з використанням симетричних методів (ISO/IEC 11770-2:1996, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 11770-3-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 3. Механізми із застосуванням асиметричних методів (ISO/IEC 11770-3:1999, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-1-2003 - Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій (ІТ). Частина 1. Концепції й моделі безпеки ІТ (ISO/IEC TR 13335-1:1996, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-2-2003 - Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій (ІТ). Частина 2. Керування та планування безпеки ІТ (ISO/IEC TR 13335-2:1997, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-3-2003 - Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій (ІТ). Частина 3. Методи керування захистом ІТ (ISO/IEC TR 13335-3:1998, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005 - Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій . Частина 4. Вибирання засобів захисту (ISO/IEC TR 13335 4:2000, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-5:2005 - Інформаційні технології. Настанови з керування безпекою інформаційних технологій . Частина 5. Настанова з управління мережною безпекою (ISO/IEC TR 13335-5:2001, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 13818-3:2003 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації МPEG-2. Частина 3. Аудіо. Цифрове кодування звуку. Загальні технічні вимоги (ISO/IEC 13818-3:1998, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 13818-4:2008 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MPEG-2. Частина 4. Випробування на відповідність (ISO/IEC 13818-4:2004, IDT)
ДСТУ-ЗТ ISO/IEC TR 13818-5:2010 - Інформаційні технології. Метод кодування аудіовізуальної інформації MPEG-2. Частина 5. Моделювання програмного забезпечення (ISO/IEC TR 13818-5:2005, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 13888-1-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 13888-1:1997, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 13888-2:2009 - Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 2. Механізми використання симетричних методів (ISO/IEC 13888-2:1998, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 13888-3-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність. Частина 3. Механізми з використанням асиметричних методів (ISO/IEC 13888-3:1997, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 14496-1:2010 - Інформаційні технології. Метод цифрового кодування об'єктів інтерактивних аудіовізуальних сцен JPEG-4. Частина 1. Системи (ISO/IEC 14496-1:2004, IDT)
ДСТУ ISO/IEC TR 14516:2008 - Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова для керування послугами третьої довіреної сторони та користування ними (ISO/IEC TR 14516:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 14888-1-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 14888-1:1998, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 14888-2-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 2. Механізми на основі ідентифікаторів (ISO/IEC 14888-2:1999, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 14888-3-2002 - Інформаційні технології. Методи захисту. Цифрові підписи з доповненням. Частина 3. Механізми на основі сертифікатів (ISO/IEC 14888-3:1998, IDT)
ДСТУ ISO/TS 15000-1:2008 - Електронний бізнес. Розширена мова розмітки (ebXML). Частина 1. Специфікація профілю протоколу співробітництва та угоди (ebCPP) (ISO/TS 15000-1:2004, IDT)
ДСТУ ISO/TS 15000-3:2010 - Електронний бізнес. Розширена мова розмітки (ebXML). Частина 3. Специфікація інформаційної моделі реєстру (ebRIM) (ISO/TS 15000-3:2004, IDT)
ДСТУ ISO/TS 15000-4:2008 - Електронний бізнес. Розширена мова розмітки (ebXML). Частина 4. Специфікація послуг реєстру (ebRS) (ISO/TS 15000-4:2004, IDT)
ДСТУ ISO/TS 15000-5:2010 - Електронний бізнес. Розширена мова розмітки (ebXML). Частина 5. Технічна специфікація компонентів ядра (ebCCTS) (ISO/TS 15000-5:2005, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 15444-3:2010 - Інформаційні технології. Система кодування забражень JPEG 2000. Частина 3. Motion JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-3:2007, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 15444-4:2010 - Інформаційні технології. Система кодування зображень JPEG 2000. Частина 4. Випробування на відповідність (ISO/IEC 15444-4:2004, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 15816:2008 - Інформаційні технології. Методи захисту. Об'єкти захисту інформації для керування доступом (ISO/IEC 15816:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 15946-1:2006 - Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 1594-1:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 15946-3:2006 - Інформаційні технології. Методи захисту. Криптографічні методи, що ґрунтуються на еліптичних кривих. Частина 3. Установлення ключів (ISO/IEC 15946-3:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 18014-1:2006 - Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 1. Основні положення (ISO/IEC 18014-1:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 18014-2:2006 - Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 2. Механізми, що виробляють незалежні токени (ISO/IEC 18014-2:2002, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 18014-3:2006 - Інформаційні технології. Методи захисту. Послуги штемпелювання часу. Частина 3. Механізми, що виробляють зв'язані токени (ISO/IEC 18014-3:2004, IDT)
ДСТУ ISO/IEC 18033-1:2009 - Інформаційні технології. Методи захисту. Алгоритми шифрування. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 18033-1:2005, IDT) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO/IEC 19790:2009 - Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги щодо захисту криптографічних модулів (ISO/IEC 19790:2006, IDT) Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO/IEC 27001:2010 - Інформаційні технології. Методи та засоби досягнення інформаційної безпеки. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISOIEC 27001:2005, IDT)
РСТ УССР 2018-91 - Система обробки інформації. Кодування символів української абетки 8-бітовими кодами
КНД 50.051-95 - Коди і кодування інформації. Штрихове кодування інформації. Штрихове кодування, вибір і застосування штрихових кодів. Основні положення
—————
розділ 35 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "35.040" в других словарях:

 • 040 Est 501 et 691 — 040 Est 501 à 691 Les Eight wheel de disposition d essieux 040 numéros 0501 à 0691 furent des locomotives à vapeur construites pour la Compagnie des chemins de fer de l Est par plusieurs sociétés : Le Creusot pour la tranche 0501 à 0525 de… …   Wikipédia en Français

 • 040 Est 501 à 691 — Les Eight wheel de disposition d essieux 040 numéros 0501 à 0691 furent des locomotives à vapeur construites pour la Compagnie des chemins de fer de l Est par plusieurs sociétés : Le Creusot pour la tranche 0501 à 0525 de 1856 à 1857 L EMBG… …   Wikipédia en Français

 • 040 (locomotive) — Eight wheel (locomotive) Eight Wheel est un type de locomotive à vapeur dont les essieux ont la configuration suivante (de l avant vers l arrière) : 4 essieux moteurs Ce qui s écrit : 0 8 0 en codification Whyte. 040 en codification d… …   Wikipédia en Français

 • 040 TX — Les 040 TX furent des locomotives à vapeur d origine allemande construites en France. Elles étaient des machines à quatre essieux moteurs couplés de la classe des Eight wheel. Sommaire 1 Genèse 2 Utilisation et services 2.1 …   Wikipédia en Français

 • 040 TA Ouest — Infobox Locomotive name=040 TA powertype=Steam gauge=RailGauge|sg caption= builder= builddate=1914 whytetype=0 8 0 railroadclass=040 TA numinclass=143 roadnumber=40 001 to 40 143 cylindercount=2 cylindersize=480 x 600 mm driversize=… …   Wikipedia

 • 040 Est 0501 à 0691 — Les Eight wheel de disposition d essieux 040 numéros 0501 à 0691 furent des locomotives à vapeur construites pour la Compagnie des chemins de fer de l Est par plusieurs sociétés : Le Creusot pour la tranche 0501 à 0525 de 1856 à 1857 L EMBG… …   Wikipédia en Français

 • 040 T Nord 4.1801 à 4.1908 — Les 040 T Nord 4.1801 à 4.1908 sont des locomotives tender de la compagnie des chemins de fer du Nord. Sommaire 1 Histoire 2 Caractéristiques 3 Notes et références 4 Voir aussi …   Wikipédia en Français

 • 040 DA — A1AA1A 62000 Caractéristiques techniques locomotive thermique La 62032 du TVT (Train à Vapeur de Touraine), à Richelieu Série A1AA1A 62000 Entreprise ferroviai …   Wikipédia en Français

 • 040 — ((Left/opening parenthesis) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • 01.040 — Словари 01.040.01 Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Словари) 01.040.03 Услуги. Организация фирм, управление ими и качество. Администрация. Транспорт Социология (Словари) 01.040.07 Математика. Естественные науки… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 01.040 — Словники термінів 01.040.01 Загальні положення. Термінологія. Стандартизація. Документація (Словники термінів) 01.040.03 Послуги. Організування підприємств, керування та якість. Адміністрування. Транспорт. Соціологія (Словники термінів) 01.040.07 …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»